KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Strategia szybkiego wzrostu gospodarczego w Polsce / red. nauk. Grzegorz W. Kołodko
    Warszawa Wydaw.Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im.L.Koźmińskiego 2004 434 s. wykr. 24 cm.
   
Bibliogr. Ind.

    ISBN 83-89437-29-5

   
T.9223        UKD: 338.22:330.35](438)"1989/..."