KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Włosińska, Aleksandra.

    Odmowa uznania zagranicznego orzeczenia sądowego w świetle postanowień konwencji lugańskiej / / Aleksandra Włosińska.
    Kraków : Zakamycze, 2002. 457 s. ; 21 cm.
    (Monografie Zakamycza)
    (Monografie - Zakamycze)
    ISBN 83-7333-134-4


Wyroki sądowe zagraniczne
Spór o jurysdykcję
Konwencja z Lugano (1988).

   
CDE.1036   
SA.12521   
SA.12169   
GW.2045   
GW.2046        UKD: 341.6:341.24:347.91/.95