KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

FALKOWSKI, ANDRZEJ

    Psychologia zachowań konsumenckich / / Andrzej Falkowski, Tadeusz Tyszka.
    Gdańsk : Gdańskie Wydaw.Psychologiczne, 2002. 288 s. : fot, wykr. : 24 cm.
    ((Ekonomia i Zarządzanie))
   
Bibliogr. Ind

    ISBN 83-87957-56-9

   
T.7234        UKD: 366.1:658.89:659.1:159.93:339.13