KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Szypliński, Mieczysław ((1935- ).)

    Organizacja, zadania i funkcjonowanie samorządu terytorialnego / / Mieczysław Szypliński. Wyd. 2, uwzględnia zmiany w przepisach prawa na koniec stycznia 2006 r.

    Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2006. 109 s. ; 21 cm.
   
Oznaczenie wyd. we wstępie.

    ISBN 978-83-7285-284-7


Gospodarka regionalna
Samorząd lokalny
Gminy
Rozwój społeczności lokalnej

   
E.70315   
T.9229   
GW.4192   
SA.23926        UKD: 342.25:352/353](438)