KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Sierotwiński, Stanisław ((1909-1975).)

    Kronika życia literackiego w Polsce pod okupacją hitlerowską w latach 1939-1945. T.2 / Stanisław Sierotwiński.
    [Kraków] : Wydaw. Literackie, cop. 1988. - 360 s. ; 24 cm.
   
Ind.

    ISBN 83-08-01978-1

   
P.8420   
W.163864   
P.8422   
W.163866   
Z.75575   
P.20321   
G.5641   
P.22591        UKD: 821.162.1(091)"19":94(438).082:92-051(438)"19"