KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Bałaban, Andrzej ((1947- ).)

    Polskie problemy ustrojowe : (konstytucja, źródła prawa, samorząd terytorialny, prawa człowieka) / Andrzej Bałaban.
    Kraków : "Zakamycze", 2003. 153, [1] s. ; 21 cm.
    (Monografie Zakamycza)
    (Monografie - Zakamycze)
    ISBN 83-7333-215-4


Prawo
Legislacja
Samorząd lokalny
Administracja publiczna
Prawa człowieka

   
WM.1520   
WM.1521   
Z.101377   
WM.1787   
WM.1788   
WM.1789   
WM.1790   
F.31327   
WM.14511   
SA.21840   
GW.2371   
GW.2372   
GW.2373   
GW.2414   
GW.2415   
GW.2416   
GW.2417   
SA.12312        UKD: 342.4/.5:342.7:342.25:342.72/.73]"1944/...":352/353.071"1989/.."](438)