KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Lisowska, Alicja.

    Polityka ochrony środowiska Unii Europejskiej : podstawy instytucjonalne i programowe / / Alicja Lisowska.
    Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2005. 234 s. ; 21 cm.
    (Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; no 2739)
    (Acta Universitatis Wratislaviensis ISSN 0239-6661 nr 2739)
    ISBN 83-229-2594-8


Środowisko
Polityka ochrony środowiska

   
T.9232   
TM.13693        UKD: 502.3:349.6](4-67)