KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Zmiany systemowe w Polsce i w Rosji / / red. nauk. Marianna Lipiec-Zajchowska ; Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Badań Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego.
    Warszawa : Wydaw. Nauk. WZ UW, 1999. 160 s., [1] k. tabl. ; 24 cm.
   
Materiały z konferencji międzynarodowej w Warszawie, 4 grudnia 1998 r.    
Artykuły w jęz. pol. i ros.

    ISBN 83-908882-4-6

   
Z.107169        UKD: 338.22(438+47+57)"1989/..."(061)