KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Międzynarodowa przyszłość Niemiec, Polski i Rosji / / red. Michał Dobroczyński.
    Warszawa : Centrum Badań Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego, 1997. 206 s. ; 24 cm.
   
Zawiera materiały z konferencji zorg. w Warszawie w grudniu 1996 r.

    ISBN 83-901406-7-5

   
Z.107170        UKD: 327.001.18(438+430+470)(061)