KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Marszałek, Marek.

    Słownictwo wydawnictw książkowych drukowanych na radzieckiej Litwie : opis dyferencjalny / / Marek Marszałek.
    Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2006. 547 s. : il. ; 25 cm.
    ISBN 83-7096-591-1

   
Z.107064        UKD: 811.162.1'373(474.5):002.2(438-87)]"1944/1989"