KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej : traktat akcesyjny i jego skutki / / pod red. Stanisława Biernata, Sławomira Dudzika i Moniki Niedźwiedź.
    Kraków : Zakamycze, 2003. 318 s. : wykr. ; 21 cm.
    (Monografie Zakamycza)
    (Monografie - Zakamycze)
    ISBN 83-7333-300-2


Prawo europejskie i prawo krajowe

   
CDE.1162   
T.8015   
SA.12848   
GW.2439   
GW.2440   
GW.2480   
GW.2481        UKD: 338.22:327.39:341.24](438:4-67)"1989/..."