KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

WITKOWSKI, CZESŁAW

    HotelarstwoCz.2, Międzynarodowe systemy hotelowe w Polsce / / Czesław Witkowski.
    Warszawa : Wydaw.Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2003. 217 s : wykr : 24 cm.
   
Bibliogr

    ISBN 83-86990-67-8

   
T.7905   
TM.2253   
TM.2254        UKD: 640.41/.42(07)