KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

SKOWROŃSKA-BOCIAN, ELŻBIETA

    Komentarz do kodeksu cywilnego. Ks.4, Spadki / Elżbieta Skowrońska-Bocian. - Wyd. 7, stan prawny na 6 maja 2006 roku.

    Warszawa : "LexisNexis", 2006. - 297 s. ; 24 cm.
   
Ind.

    ISBN 978-83-7334-612-3     ISBN 83-7334-612-0

   
SA.14521        UKD: 347(438)(094.5.07):347.65/.68