KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Samborski, Edward.

    Pisma procesowe w sprawach karnych : wzory i objaśnienia / / Edward Samborski. Wyd. 2.

    Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2006. 438, [2] s. ; 25 cm + dysk optyczny (CD-ROM).
   
Płyta zawiera wzory pism procesowych w sprawach karnych zamieszczone w książce.

    ISBN 83-7334-603-1     ISBN 978-83-7334-603-1


Formularze (prawo)
Postępowanie karne

   
SA.14523        UKD: 343.1(438)(083.1)