KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

GORLIŃSKA, MARIA

    Poezja i uczniowie : praca nad rozwijaniem kompetencji czytelniczych w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum / Maria Gorlińska.
    Lublin : TN KUL, cop. 2004. - 262 s. ; 21 cm.
    (Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 109)
    (Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego - Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 109)
   
Bibliogr. Summ.

    ISBN 83-7306-209-2

   
P.20323   
Z.109493        UKD: 372.882.116.21:371.3.004.15:82(091)-1