KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Gorlińska, Maria.

    Poezja i uczniowie : praca nad rozwijaniem kompetencji czytelniczych w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum / / Maria Gorlińska.
    Lublin : Tow. Naukowe KUL, cop. 2004. 262, [2] s. ; 21 cm.
    (Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 109)
    (Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego - Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 109)
    ISBN 83-7306-209-2


Poezja
Poezja
Poezja

   
P.20323   
Z.109493        UKD: 372.882.116.21:371.3.004.15:82(091)-1