KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

WIĘCŁAWSKA, ANNA ((1972-))

    Nieletnie dziewczęta samotnie wychowujące dzieci a ich przygotowanie do radzenia sobie z ograniczeniami losu : diagnoza stanu kompetencji / Anna Więcławska
    Toruń Wydaw. UMK 2005 278 s. tab., wykr. 23 cm.
   
Bibliogr. Summ.

    ISBN 83-231-1848-5

   
Z.108088   
Pd.17828        UKD: 159.9-055.52-055.2:316.346.2-055.52-055.2]-053.6-058.832