KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

SKOWROŃSKA-BOCIAN, ELŻBIETA

    Rozliczenia majątkowe małżonków w stosunkach wzajemnych i wobec osób trzecich / Elżbieta Skowrońska-Bocian Wyd. 4.

    Warszawa "LexisNexis" 2006 219 s. 21 cm.
    ISBN 83-7334-673-2     ISBN 978-83-7334-673-4

   
SA.14503   
SA.14832        UKD: 347.62(438)