KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Zieliński, Maciej ((1940-2020).)

    Wykładnia prawa : zasady, reguły, wskazówki / / Maciej Zieliński. Wyd. 3 rozsz.

    Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2006. 352 s. : il. ; 21 cm.
    ISBN 83-7334-664-3     ISBN 978-83-7334-664-2


Prawo

   
SA.14509   
GW.3280   
GW.3279        UKD: 340.1:34(438)](075.8)