KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Agrobiznes 2006 : konkurencja w agrobiznesie - jej uwarunkowania i następstwa.T. 2 / / red. nauk. Stanisław Urban.
    Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2006. 576 s. : il. ; 24 cm.
    (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, ISSN 0324-8445 ; nr 1118)
    (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu ISSN 0324-8445 nr 1118)

Rolnictwo
Rolnictwo
Konkurencyjność (ekonomia)

   
E.70242        UKD: 338.43:339.137](438:4-67)"1989/..."