KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

BELCHNEROWSKA, ALEKSANDRA

    Toponimia byłych powiatów kołobrzeskiego i koszalińskiego / Aleksandra Belchnerowska.
    Gdańsk : Gdańskie Tow. Nauk., 1995. - 186 s. : mapy, rys. ; 24 cm.
    (Pomorskie Monografie Toponomastyczne / Gdańskie Towarzystwo Naukowe. Wydział I Nauk Społecznych i Humanistycznych, ISSN 0208-4082 ; Nr 13)
    (Pomorskie Monografie Toponomastyczne - GTN. Wydział I Nauk Społecznych i Humanistycznych, ISSN 0208-4082 ; Nr 13)
   
Summ. Zsfassung.

    ISBN 83-902351-7-X

   
Z.89099   
P.20324   
P.15825   
P.13225        UKD: 811.162.1'373.21+811.112.2'373.21:913(438)