KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Badania marketingowe w przestrzeni europejskiej / / red. nauk. Krystyna Mazurek-Łopacińska.
    Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2006. 652 s. : il. ; 24 cm.
    (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, ISSN 0324-8445 ; nr 1107)
    (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu ISSN 0324-8445 nr 1107)
   
Materiały na konferencję "Badania marketingowe w przestrzeni europejskiej" organizowaną przez Katedrę Badań Marketingowych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.


Badania marketingowe
Marketing
Badania marketingowe

   
E.70241        UKD: 339.138(438:4-67)"1989/..."(061)