KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem : celowość, skuteczność, efektywność / / red. nauk. Henryk Jagoda, Jan Lichtarski.
    Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2006. 541 s. : il. ; 24 cm.
    (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, ISSN 0324-8445 ; nr 1104)
    (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu ISSN 0324-8445 nr 1104)

Zarządzanie przedsiębiorstwem.

   
E.70240        UKD: 658.1/.5:65.012.4](061)