KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem : celowość, skuteczność, efektywność / red. nauk. Henryk Jagoda, Jan Lichtarski
    Wrocław Wydaw. AE 2006 541 s. il. 24 cm.
    (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu nr 1104)
   
Bibliogr. Summ.

   
E.70240        UKD: 658.1/.5:65.012.4](061)