KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Doświadczenie prowincji w literaturze polskiej II połowy XIX i XX wieku / pod red. Ewy Paczoskiej i Ryszarda Chodźki.
    [Białystok] : nakł. Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, [1993]. - 129 s. ; 23 cm.
   
Err.

   
P.12046   
Z.85051   
P.11953   
P.20330        UKD: 821.162.1(091)"18/19"