KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Komercjalizacja i prywatyzacja ZOZ : kluczowe warunki osiągnięcia sukcesu / / pod red. Marii Węgrzyn, Dariusza Wasilewskiego.
    Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 2006. 273 s. : il. ; 24 cm.
    (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, ISSN 0324-8445 ; nr 1103)
    (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu ISSN 0324-8445 nr 1103)

Służba zdrowia
Służba zdrowia
Służba zdrowia

   
E.70243        UKD: 346.24:338.246.025.88:614.2](438)