KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

SKRZYPEK, JERZY

    Biznes plan / / Jerzy Skrzypek, Ewa Filar. Wyd. nowe zaktual. i rozsz.

    Warszawa : "Poltext", 2005. 292 s. : il. : 23 cm + CD-ROM.
   
Na CD-ROM materiały uzupełniające do książki. - Bibliogr

    ISBN 83-88840-76-2

   
T.8999        UKD: 658.1/.5.012.2