KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka / red. nauk. Wiesław Pluta.
    Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 2006. - 775 s. : il. ; 24 cm.
    (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, nr 1109)
   
Bibliogr. Summ.

   
E.70244        UKD: 658.14/.17:65.012.4](061)