KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Agrobiznes 2006 : konkurencja w agrobiznesie, jej uwarunkowania i następstwa. T.1 / red. nauk. Stanisław Urban.
    Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 2006. - 530 s. : il. ; 24 cm.
    (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, nr 1118)
   
Bibliogr. Summ. Streszcz.

   
E.70245        UKD: 338.43:339.137](438:4-67)"1989/..."