KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Stan rozwoju i zakres stosowania controllingu operacyjnego w małych i średnich przedsiębiorstwach / red. nauk. Andrzej Kardasz, Roman Kotapski.
    Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 2006. - 234 s. : il. ; 24 cm.
    (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, nr 1101)
   
Bibliogr. Summ.

   
E.70246        UKD: 658.114.012.4:657:658.14/.17:65.012.2:004.65