KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Gospodarka turystyczna : turystyka i gospodarka turystyczna w Polsce na tle procesów integracji w Europie : euroregionalizacja, konkurencyjność, marketing / red. nauk. Andrzej Rapacz.
    Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 2005. - 305 s. il. 24 cm.
    (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, nr 1074)
   
Bibliogr. Summ.

   
E.70249        UKD: 338.48:339.137:339.138](438)"1989/..."