KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Gospodarka turystyczna : turystyka i gospodarka turystyczna w Polsce na tle procesów integracji w Europie : euroregionalizacja, konkurencyjność, marketing / / red. nauk. Andrzej Rapacz.
    Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2005. 305, [1] s. : il. ; 24 cm.
    (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, ISSN 0324-8445 ; nr 1074)
    (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu ISSN 0324-8445 nr 1074)
   
Aneks.


Turystyka

   
E.70249        UKD: 338.48:339.137:339.138](438)"1989/..."