KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Wobec romantyzmu : studia i szkice ofiarowane profesor Danucie Zamącińskiej-Paluchowskiej / red. Małgorzata Łukaszuk, Marian Maciejewski ; Katedra Literatury Oświecenia i Romantyzmu KUL.
    Lublin : TN KUL, cop. 2006. - 498 s., [1] k. tabl. : il. ; 25 cm.
    (Źródła i Monografie / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, ISSN 0860-3367 ; 297)
    (Źródła i Monografie - Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, ISSN 0860-3367 ; 297)
   
Ind.

    ISBN 83-7306-284-X

   
Z.107522        UKD: 821.162.1(091)"18/19"(082.1)