KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Wobec romantyzmu : studia i szkice ofiarowane profesor Danucie Zamącińskiej-Paluchowskiej / / redakcja Małgorzata Łukaszuk, Marian Maciejewski ; Katedra Literatury Oświecenia i Romantyzmu KUL.
    Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, ©copyright 2006. 498, [2] strony, [1] karta tablic kolorowa : ilustracje ; 25 cm.
    (Źródła i Monografie / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, ISSN 0860-3367 ; 297)
    (Źródła i Monografie - Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ISSN 0860-3367 297)
    ISBN 83-7306-284-X


Literatura polska
Literatura polska
Księgi pamiątkowe
Romantyzm (literatura).
Romantyzm (prąd literacki)
Literatura polska

   
Z.107522        UKD: 821.162.1(091)"18/19"(082.1)