KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Kałużyńska, Małgorzata.

    Standardowy Model Kosztowy a obciążenia administracyjne w sektorze transportu drogowego / / oprac. zostało przygot. przez Małgorzatę Kałużyńską i Marcina Gancarza. Stan prawny: listopad 2005.

    Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Departament Analiz i Strategii : współpr. Departament Dokumentacji Europejskiej i Publikacji, 2006. 102, [1] s. : il. ; 24 cm.
    (Biblioteka Europejska ; 38)
    (Biblioteka Europejska 38)
    ISBN 83-89972-83-2


Transport drogowy
Rachunek kosztów standardowych.

   
E.70476   
E.70477   
CDE.1664   
Z.107166        UKD: 657.47:658.14/.17:656.96:[351.811.122:656.13](438)