KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Delokalizacja w rozszerzonej Unii Europejskiej - perspektywa wybranych państw UE : wnioski dla Polski / / Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych.
    Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Departament Analiz i Strategii : współpr. Departament Dokumentacji Europejskiej i Publikacji, 2006. 209, [1] s. : il. ; 24 cm.
    (Biblioteka Europejska ; 39)
    (Biblioteka Europejska 39)
    ISBN 83-89972-84-0


Inwestycje zagraniczne
Inwestycje zagraniczne
Delokalizacje (ekonomia)
Delokalizacje (ekonomia)
Inwestycje zagraniczne
Przemysł
Usługi
Delokalizacja (ekon.)

   
E.70478   
E.70479   
CDE.1663   
Z.107168        UKD: 339.727(4-67:460)(083.41):913(4-67):338.45]"1989/..."