KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Ubezpieczeń i Rynków Kapitałowych Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania : Kołobrzeg, 5-7 kwietnia, 2006 r.Cz. 2 / / red. nauk. Waldemar Tarczyński.
    Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2007. 600 s. : il. ; 24 cm.
    (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, ISSN 1733-2842 ; nr 6)
    (Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński ISSN 1640-6818 nr 462)     (Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński. ISSN 1733-2842 nr 6)
   
W serii gł.: ISSN 1640-6818 ; nr 462.


Inwestycje kapitału
Rynek kapitałowy

   
Ec.52338   
Cg.33059        UKD: 336.76(438)(061)