KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Łukasiewicz, Jan ((prawo).)

    Zasada organizacyjnej elastyczności aparatu administracji publicznej / Jan Łukasiewicz [Stan prawny na 1 lutego 2006 roku].

    Warszawa "LexisNexis" 2006 144 s. 20 cm.
   
Bibliogr.

    ISBN 83-7334-578-7

   
SA.14357   
SA.14855        UKD: 342.25:351/354](438)