KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Brandwajn, Rachmiel.

    Twarz i maska : rzecz o "Świętoszku" Moliera / / Rachmiel Brandwajn.
    Warszawa : Wiedza Powszechna, 1965. 290 s. ; 20 cm.
   
P.20309   
SN.32947        UKD: 821.133.1(091)-2"16"Molier