KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Kapitał ludzki w gospodarce : praca zbiorowa / / pod red. Danuty Kopycińskiej ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
    Szczecin : PTE, 2003. 203 s. : wykr. ; 25 cm.
   
Materiały z VI Konferencji Naukowej Młodych Ekonomistów - VI KNME - nt.: "Konkurencja: mity i fakty", zorganizowanej w 2002 roku przez Uniwersytet Szczeciński, Szkołę Główną Handlową, Akademię Ekonomiczną w Poznaniu i Akademię Ekonomiczną w Krakowie.

    ISBN 83-87249-52-1


Zasoby ludzkie
Rynek pracy

   
S.92057   
S.92058   
S.92059   
S.92060   
Z.107124   
E.69763   
T.9964   
TM.11027   
TM.12063        UKD: 658.3:65.012.4:331.5(438)"1989/..."](061)