KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Kapitał ludzki w gospodarce : praca zbiorowa / pod red. Danuty Kopycińskiej ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
    Szczecin : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2003. - 203 s. : il. ; 25 cm.
   
Materiały z VI Konferencji Nauk. Młodych Ekonom. nt.: "Konkurencja : mity i fakty".

    ISBN 83-87249-52-1

   
S.92057   
S.92058   
S.92059   
S.92060   
Z.107124   
E.69763   
T.9964   
TM.11027   
TM.12063        UKD: 658.3:65.012.4:331.5(438)"1989/..."](061)