KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Państwo i rynek w gospodarce : praca zbiorowa / / pod red. Danuty Kopycińskiej ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
    Szczecin : PTE, 2003. 281 s. : wykr. ; 25 cm.
   
Materiały z VI Konferencji Naukowej Młodych Ekonomistów - VI KNME - nt.: "Konkurencja: mity i fakty", zorganizowanej w 2002 roku przez Uniwersytet Szczeciński, Szkołę Główną Handlową, Akademię Ekonomiczną w Poznaniu i Akademię Ekonomiczną w Krakowie.

    ISBN 83-87249-47-5


Konkurencja

   
S.92049   
S.92050   
S.92051   
S.92052   
Z.107123   
E.69761   
T.9963   
TM.11028        UKD: 330.342:330.35:338.1](438)"1989/..."(061)