KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Problemy globalizacji gospodarki / red. Tomasz Bernat ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
    Szczecin : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2003. - 255 s. : il. ; 25 cm.
   
Materiały z VI Konferencji Nauk. Młodych Ekonom. nt.: "Konkurencja : mity i fakty".

    ISBN 83-87249-42-4

   
S.92053   
S.92054   
S.92055   
S.92056   
Z.107126   
E.69762   
T.9962   
TM.5473        UKD: 338.22(438)"1989/...":339.9"1945/..."](061)