KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Problemy globalizacji gospodarki / / red. Tomasz Bernat ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
    Szczecin : PTE, 2003. 255 s. : il., wykr. ; 25 cm.
   
Materiały z Konferencji Naukowej Młodych Ekonomistów - VI KNME - nt.: "Konkurencja: mity i fakty" zorganizowanej w 2002 r. przez Uniwersytet Szczeciński, Szkołę Główną Handlową, Akademię Ekonomiczną w Poznaniu i Akademię Ekonomiczną w Krakowie.

    ISBN 83-87249-42-4


Globalizacja

   
S.92053   
S.92054   
S.92055   
S.92056   
Z.107126   
E.69762   
T.9962   
TM.5473        UKD: 338.22(438)"1989/...":339.9"1945/..."](061)