KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Rachunkowość i plan kont z komentarzem dla zakładów opieki zdrowotnej / pod red. Marii Hass-Symotiuk ; [aut. Ksenia Czubakowska i in.]. - Wyd. 2 zm.

    Warszawa : Dom Wydaw. ABC, cop. 2006. - 536 s. ; 22 cm.
   
Bibliogr.

    ISBN 83-7416-750-5

   
E.70252        UKD: 614.2:657.4