KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

KOMOROWSKA-PUDŁO, MARTA

    Od poczęcia do dojrzewania : prawidłowości i problemy rozwoju psychoseksualnego : poradnik metodyczny nr 4 (dla nauczycieli, wychowawców i rodziców) / Marta Komorowska-Pudło.
    Szczecin : "Kwadra'', 2001. - 172 s. : il. ; 23 cm.
    (Wychowanie Prorodzinne i Seksualne)
   
Bibliogr.

    ISBN 83-914671-1-2

   
Pd.17932   
Pd.17931        UKD: 372.861.388:372.831.66:372.831.647:372.817.6