KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Balicki, Janusz ((1947- ).)

    Mechanizmy przemian ludnościowych, globalna polityka ludnościowa / / Janusz Balicki, Ewa Frątczak, Charles B. Nam. Wyd. 2 uzup.

    Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2007. 489 s. : il. ; 24 cm.
    (Przemiany Ludnościowe : fakty - interpretacje - opinie = (Population Changes : facts, interpretations, assessments
    (Przemiany Ludnościowe)
   
Aneksy.

    ISBN 978-83-7072-449-8


Przejście demograficzne.
Polityka demograficzna.
Emigracja i imigracja.

   
WM.9409   
Z.111425   
H.22146   
WM.13437   
WM.13438        UKD: 314:304](075.8)