KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Krukowski, Józef ((1936- ).)

    Polskie prawo wyznaniowe / / Józef Krukowski. Wyd. 3.

    Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2006. 292 s. ; 24 cm.
    ISBN 83-7334-593-0


Prawo wyznaniowe

   
SA.14358   
SA.14652   
GW.6898        UKD: 342.72/.73(438)(075.8)