KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Uliasz, Marcin.

    Kodeks postępowania cywilnego : komentarz / / Marcin Uliasz. 2. wyd.

    Warszawa : C.H. Beck, 2008. XXX, 1641, [1] s. ; 20 cm.
    (Komentarze Becka)
    (Komentarze Becka)
    ISBN 978-83-255-0086-3


Postępowanie cywilne
Postępowanie cywilne

   
E.72399   
SA.16835        UKD: 347.91/.95(438)(094.4+094.5.072)