KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Kwiatkowski, Piotr Tadeusz.

    Stan wojenny w badaniach opinii publicznej w latach 1982-2003 : referat wygłoszony na sesji naukowej, zorganizowanej przez Sczecińskie Towarzystwo Naukowe, Instytut Politologii Uniwersytetu Szczecińskiego, Archiwum Państwowe w Sczecinie i Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Poznaniu 26 listopada 2004 roku / / Piotr Tadeusz Kwiatkowski ; Sczecińskie Towarzystwo Naukowe [et al.].
    Szczecin : Wydawnictwo "Dokument" Oficyna Archiwum Państwowego, 2005. 71 s. ; 25 cm.
    ISBN 83-89341-24-7


Opinia publiczna
Opinia publiczna
Opinia publiczna

   
Z.112088   
H.15306        UKD: 94(438).083::323.282/.283"1981/1983":316.65(438)](061)