KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Majewski, Tadeusz ((1931-2018).)

    Jak zatrudniać osoby niepełnosprawne? : poradnik dla pracodawców / / Tadeusz Majewski.
    Warszawa : Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna, 2007. 93 s. ; 24 cm.
   
Na s. tyt. oznaczono jako z. 44.    
Wykaz podstawowych aktów prawnych dotyczących zatrudnienia osób niepełnosprawnych s. 91.

    ISBN 978-83-923627-5-3


Niepełnosprawni

   
Pd.19757        UKD: 331-056.26/.36(438)"1989/..."(083.1)