KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Kostecka-Jurczyk, Daria.

    Komercjalizacja przedsiębiorstwa państwowego / / Daria Kostecka.
    Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006. 198 s. ; 24 cm.
    (Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo, ISSN 0524-4544 ; 299)
    (Acta Universitatis Wratislaviensis ISSN 0239-6661 nr 2893)     (Acta Universitatis Wratislaviensis. ISSN 0524-4544 299)
   
W serii gł.: ISSN 0239-6661 ; no 2893.    
Praca stanowi skróconą i zmodyfikowaną wersję rozprawy doktorskiej.

    ISBN 83-229-2754-1


Przedsiębiorstwa publiczne
Przedsiębiorstwa publiczne
Prywatyzacja

   
SAc.6971   
Ec.55198   
S.95479   
Cg.32867        UKD: 346.24:338.246.025.28:338.24.021.8](438)