KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Kolberg, Oskar ((1814-1890).)

    Krakowskie.Suplement do tomów 5-8 / / Oskar Kolberg ; [z rękopisów i ze źródeł drukowanych zebr. i oprac. Elżbieta Millerowa, Danuta Pawlakowa, Agata Skrukwa].
    Poznań :Wrocław : Instytut im. Oskara Kolberga ; Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 2005. CXV, [1], 521, [2] s., 4 s. tabl. : il. ; 22 cm.
    (Dzieła wszystkie / Oskar Kolberg ; [kom. red. Gerard Labuda et al.] ; t. 73/1)
   
Reedycja wyd. XIX-wiecznego.

    ISBN 83-921727-0-1     ISBN 83-89621-25-8


Folklor
Pieśni ludowe

   
Z.107138        UKD: 821.162.1-192:811.162.1'282:[39:784.031.4](438)](093)