KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Szlachta i ziemiaństwo polskie oraz niemieckie w Prusach i Niemczech w XVIII-XX w. : materiały z sesji naukowej 22-24 X 1993 r. w Szczecinie = Der polnische und der deutsche Adel und Großgrundbesitz in Preußen und Deutschland vom 18. bis 20. Jahrhundert : Materialien der wissenschaftlichen Konferenz vom 22. bis 24. X 1993 in Szczecin / / pod red. nauk. Włodzimierza Stępińskiego.
    Szczecin : Wydawnictwo Archiwum Państwowego, 1996. 268 s. : il. ; 25 cm.
    ISBN 83-86992-02-6


Szlachta
Szlachta
Właściciele ziemscy
Właściciele ziemscy

   
P.15027   
P.17175   
Z.90166   
WM.5812   
G.12858   
G.12859   
F.28567   
H.6410   
H.6593   
H.6856   
H.6857   
G.12857   
WM.19539        UKD: 94(438).07+94(438).08:323.31(430+438)]"17/19"(061)