KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Kocój, Henryk ((1931- ).)

    Francja wobec powstania kościuszkowskiego w świetle relacji dyplomatów pruskich / / Henryk Kocój.
    Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2005. 385 s. ; 21 cm.
    ISBN 83-233-1907-3

   
H.15308        UKD: 94(438).06"1794":327(44)(091)](093)