KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Kochanowski, Jan ((1530-1584).)

    Jana Kochanowskiego Dzieła polskie.T. 1. Wyd. kompletne / oprac. przez Jana Lorentowicza.

    Warszawa :Lwów : nakł. i druk Tow. Akc. S. Orgelbranda S-ów, Skład Główny w Księgarni E. Wende i Spółka ; H. Altenberg, [1919]. [4], XXXVI, 350 s., [6] k. tabl. : il. ; 22 cm.
    (Muzy : biblioteka literacko-artystyczna)
    (Muzy)
   
Z.17250        UKD: 821.162.1-1+821.162.1-2]"15"